Garczyńskie Zeszyty Historyczne

Przed kilku laty zaczęły ukazywać się „Garczyńskie Zeszyty Historyczne” autorstwa Pana Wiktora Schroedera. Dotychczas wydano trzy pozycje:

I. „Pradzieje” – treść obejmuje najdawniejsze dzieje Garczyna do wczesnego średniowiecza;

II. „Gród” – przedstawia badania archeologiczne w Garczynie, budowę grodu średniowiecznego, życie codzienne mieszkańców (VIII – XIII w.);

III. „Kasztelania” – omawia miejsce Garczyna w dokumentach książąt pomorskich, rolę i zasięg kasztelanii garczyńskiej oraz jej zadania w administracji średniowiecznej.

Informacja o możliwości nabycia Zeszytów:

tel.: 58 687 93 08; 501 620 940; wiktor.schroeder@gmail.com