Autor: ZHO ZHO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Zwykła – 15 stycznia 2023 r.

Gdy Jan Chrzciciel zobaczył przechodzącego Jezusa, wydał świadectwo o Nim, które jest „zwięzłą teologią” osoby Jezusa: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Słowa te wypowiada do dzisiaj każdy kapłan podczas Eucharystii, ukazując przełamaną Hostię. https://jezuici.pl/2020/01/oto-baranek-bozy-2-niedziela-zwykla-a/...