OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI Niedziela Zwykła – 12 lutego 2023 r.

  1. Jezus nie przekreśla ani jednego zalecenia Prawa…choć tak może się niektórym wydawać. Jezus przyszedł na świat by wypełnić Prawo…To w Nim spełniają się wszystkie proroctwa. Jego narodziny, życie, śmierć no i zmartwychwstanie…To wszystko zostało zapowiedziane. Cała historia zbawienia, jaka rozegrała się na kartach Biblii swój kulminacyjny moment ma w życiu Jezusa…W tym wszystkim co działał, nauczał…No i oczywiście ta historia nie zakończyła się…ciągle trwa…bo Jezus żyje…Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Tak, więc nic nie zostanie zmienione w Prawie…nawet jedna mała kreska… https://www.verbumdei.com.pl/2014/03/nie-sadzcie-ze-przyszedem-zniesc-prawo.html

  2. Wobec ogromu cierpienia, jakie spowodowało trzęsienie ziemi na terenie Turcji i Syrii – apeluje Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – do wszystkich biskupów, księży, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich w Polsce o modlitwę za ofiary i poszkodowanych w tym kataklizmie. Niech dobry Bóg ma w swojej opiece wszystkie ofiary tej tragedii. Niech zmarłych obdarzy życiem wiecznym, a tym, którzy ocaleli, da nadzieję i duchowe umocnienie.

  3. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszki na rzecz poszkodowanych przez kataklizm w Turcji i Syrii. Za składane ofiary z serca Bóg zapłać.

  4. W poniedziałek 13 lutego br. Msza św. o godz.17:00. Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

  5. W wtorek 14 lutego br. święto świętych Cyryla – mnicha i Metodego – biskupa, patronów Europy. Msza św. o godz. 8:00.

  6. W przyszłą niedzielę 19 lutego br. VII Niedziela Zwykła. Msze św. o godz. 8:00, 10:30 i 12:00. W przyszłą niedzielę Adoracja Najświętszego Sakramentu po porannej Mszy św. – rozpoczniemy dawne czterdziestogodzinne nabożeństwo.

Możesz również polubić…