OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Wniebowstąpienie Pańskie – 16 maja 2021 r.

„Jezus umarł, wstał z martwych i został wzięty do nieba. W obecności uczniów uniósł się w górę i obłok wziął Go sprzed ich oczu. I tak jak został wzięty do nieba, tak samo powróci pewnego dnia, a o dniu owym nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Jezus wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. W Nim mamy pełnię Bożą. On jest Panem, który zasiadł po prawicy Boga i zawsze wstawia się za nami, współdziała z nami i potwierdza Ewangelię znakami i cudami, które towarzyszą jej głoszeniu”. Marek Ristau http://mateusz.pl/czytania/2021/20210516.html
W maju Nabożeństwa Majowe w kościele po Mszach świętych w dni powszednie i po jednej ze Mszy świętych w niedziele. Prosimy o odprawianie Nabożeństw Majowych przy krzyżach w Orlu i w Chrztowie przy zachowaniu dystansu 1,5m jednej osoby od drugiej. Prosimy również o odprawianie Nabożeństw Majowych całymi rodzinami w swych domach.
W najbliższą środę 19 maja br. po Mszy świętej spotkanie Ekonomicznej Rady Parafialnej i Duszpasterskiej Rady Parafialnej w plebanii. Członków Rady zapraszamy na Nowennę i Mszę świętą.
Przyszła niedziela to Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Msze św. o godz. 8:00, 10:30 i 12:00. /Nabożeństwo Majowe po Mszy św. o godz. 10:30/.
Zgodnie z ustawą rządową od dnia 4 maja br. w naszym kościele podczas Mszy św. i nabożeństw może przebywać 25 osób /nie licząc posługujących/ Zachowujemy od siebie odstęp 1,5 m i zakrywamy usta i nos.

 

 

 

 

 

Możesz również polubić…