OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 9 maja 2021 r.

  1. Największe przykazanie ze wszystkich to przykazanie miłości. Miłować Boga z całego serca i bliźniego jak siebie samego jest daleko ważniejsze od zachowywania w sposób skostniały tysięcy innych praw, które są dobre, ale tylko wtedy, gdy nie są celem samym w sobie. Z miłości Bóg stworzył świat, z miłości stworzył człowieka, z miłości zesłał na świat swojego Syna, z miłości On umarł i zmartwychwstał. Z miłości Duch Święty zstępował nawet i na pogan, tak jak w dzisiejszym czytaniu – na Korneliusza. Jeżeli jesteśmy dziećmi Boga, to także powinna nami kierować miłość, dlatego módlmy się o to, ponieważ będziemy sądzeni przede wszystkim z miłości. http://mateusz.pl/czytania/2021/20210509.html s. Faustyna Aleksandrowicz CSFN

  2. Od jutra do środy Dni Krzyżowe. O urodzaje będziemy modlić się w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem po Nabożeństwach Majowych.
  3. W maju Nabożeństwa Majowe w kościele po Mszach świętych w dni powszednie i po jednej ze Mszy świętych w niedziele. Przy krzyżach w Orlu i w Chrztowie prosimy o odprawianie Nabożeństw Majowych od dnia 15 maja br. przy zachowaniu dystansu 1,5m jednej osoby od drugiej. Prosimy również o odprawianie Nabożeństw Majowych całymi rodzinami w swych domach.
  4. W czwartek 13 maja br. Dzień Fatimski /wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy/. O godz. 18:00 Msza św., a następnie Procesja Fatimska dookoła kościoła i Różaniec Fatimski i na zakończenie Nabożeństwo Majowe.
  5. W piątek 14 maja br. obchodzić będziemy święto św. Macieja Apostoła. Msza św. o godz. 18:00. W piątek rozpoczniemy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.
  6. Przyszła niedziela to Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msze św. o godz. 8:00, 10:30 i 12:00. /Nabożeństwo Majowe po Mszy św. o godz. 8:00/.
  7. Zgodnie z ustawą rządową od dnia 4 maja br. w naszym kościele podczas Mszy św. i nabożeństw może przebywać 25 osób /nie licząc posługujących/ Zachowujemy od siebie odstęp 1,5 m i zakrywamy usta i nos.

Możesz również polubić…