OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkiego Postu – 21 marca 2021 r.

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. /J 12,24/ Tak naprawdę to mamy kochać życie, ale jedynie to życie, które przynosi nam Jezus Chrystus. Mamy kochać życie w Jezusie Chrystusie. To On jest tym ziarnem pszenicy, które obumarło na Golgocie, ale trzeciego dnia Zmartwychwstało wydając plon obfity. Niech nasze grzechy obumrą, abyśmy wydali plon obfity żyjąc w czystości łaski uświęcającej.
W Kościele powszechnym przeżywamy Rok św. Józefa. Dzisiaj po Mszach św. oddamy się w opiekę św. Józefa.
W czwartek 25 marca br. uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Jest możliwość przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Już dzisiaj można odbierać w zakrystii formularze.
W piątek 26 marca br. o godz. 16:30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Msza św. o godz. 17:00
W przyszłą niedzielę 28 marca br. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, którą rozpoczniemy Wielki Tydzień. Msze św. z obrzędem poświęcenia palm o godz. 8:00, 10:30 i 12:00. Nabożeństwo Gorzkich Żali po Mszy św. o godz. 12:00.
Do jutra, poniedziałku 22 marca br. można składać na podwórku przy plebanii zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zbiórka zużytego sprzętu jest organizowana w całej naszej diecezji przez Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „PRO MISSIO” i Firmę Green Office Ecologic, które wspierają misje w najbiedniejszych krajach świata.
Dzisiaj kolekta na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz po Mszach świętych zbiórka do puszki na kwiaty do Grobu Pańskiego. Można też jak w ubiegłych latach przynosić osobiście kwiaty do Grobu Pańskiego. Za wszelkie ofiary składane w naszym kościele z serca Bóg zapłać.

Wielki Tydzień 2021

Niedziela Palmowa – Msze święte: godz. 8:00, 10:30 i 12:00

Wielki Poniedziałek – Msza św. – godz. 17:00

Wielki Wtorek – Msza św. – godz. 8:00

Wielka Środa – Msza św. – godz. 17:00

Wielki Czwartek – Msza święta Wieczerzy Pańskiej – godz. 17:00 – następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 21.00

Wielki Piątek – od godz. 8:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy

– Liturgia na cześć Męki Pańskiej: godz. 17:00

– Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim

– Gorzkie Żale – godz. 21:00

Wielka Sobota – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godz. 8:30

Wigilia Paschalna w Wielką Noc – godz. 21.00

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO –

– Msze święte: – godz. 8:00, 10:30 i 12:00

Poniedziałek Wielkanocny

– Msze święte: – godz. 8:00, 10:30 i 12:00

 

 

Możesz również polubić…