OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkiego Postu – 14 marca 2021 r.

W dzisiejszej Ewangelii „Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne…”. /J 3,14/ Czas Wielkiego Postu jest nam dany przez Boga, abyśmy wpatrywali się w Krzyż Jezusa, abyśmy mieli Krzyż zawsze przed oczyma i w sercu, gdyż w Krzyżu Chrystusa jest nasze zbawienie.
Dzisiaj IV Niedzieli Wielkiego Postu – Niedziela Laetare (łac. radować się). Dzisiaj używa się ornatu w kolorze różu. Nazwa dzisiejszej niedzieli pochodzi od pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejszej Mszy św.: Laetare, Jerusalem et convéntum fácite omnes qui dilígitis eam… /Wesel się, Jeruzalem. A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie…
W piątek 19 marca br. o godz. 16:30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Msza św. o godz. 17:00 z uroczystości św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W piątek zapraszamy wszystkich ministrantów i lektorów na Drogę Krzyżową i Mszę św. Po Mszy św. zbiórka w kościele.
W przyszłą niedzielę 21 marca br. V Niedziela Wielkiego Postu. Msze św. o godz. 8:00, 10:30 i 12:00. Nabożeństwo Gorzkich Żali po Mszy św. o godz. 10:30.
W Kościele powszechnym przeżywamy Rok św. Józefa. Do czwartku 18 marca 2021 r. po każdej Mszy Świętej nowenna do św. Józefa.
Do 22 marca br. można składać na podwórku przy plebanii zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zbiórka zużytego sprzętu jest organizowana w całej naszej diecezji przez Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „PRO MISSIO” i Firmę Green Office Ecologic, które wspierają misje w najbiedniejszych krajach świata.
W dniach od 19 – 25 marca br. Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca br. będzie możliwość do przystąpienia do duchowej adopcji dziecka poczętego.
Dzisiaj kolekta inwestycyjna. W przyszłą niedzielę kolekta na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Dzisiaj i w przyszłą niedzielę po Mszach świętych zbiórka do puszki na kwiaty do Grobu Pańskiego. Można też jak w ubiegłych latach przynosić osobiście kwiaty do Grobu Pańskiego.

Możesz również polubić…