OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3 stycznia 2021 r.

Wszystko bierze swój początek w Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowo było na początku u Boga. A przez Słowo wszystko się stało. Słowo stało się ciałem i jako Jezus z Nazaretu zamieszkało między nami. W Nim staliśmy się dziećmi Bożymi. W Nim Ojciec wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata. W Nim zostaliśmy napełnieni wszelkim błogosławieństwem z nieba. Chrystus, który jest w łonie Ojca, objawił Go nam i zbawił na wieki, abyśmy cieszyli się niebiańskim szczęściem. Ojciec Chwały przez poznanie Chrystusa, dał nam ducha mądrości i objawienia, tak iż coraz lepiej i głębiej Go poznajemy. Oświecił też oczy serca naszego, abyśmy stale widzieli wspaniałą wieczność, do której nas powołał. Marek Ristau, http://mateusz.pl/czytania
W środę 6 stycznia br. Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Msze św. o godz. 8:00, 10:30 i 12:00. Po każdej Mszy św. błogosławieństwo kredy i kadzidła. Kolekta w Trzech Króli przeznaczona jest na misje katolickie.
W czwartek 7 stycznia br. z okazji pierwszego czwartku miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 16:30 i o godz. 17:00 Msza święta.
W piątek 8 stycznia br. odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godziny 8:30.
W przyszłą niedzielę 10 stycznia br. r. w Niedzielę po Objawieniu Pańskim, czyli Chrztu Pańskiego. Msze św. o godz. 8:00, 10:30 i 12:00.
Kolędy w naszej parafii odbywają się w tym roku w nieco zmienionej formie ze względu na pandemię koronawirusa. Chodzi tylko sam ksiądz w maseczce i tylko do tych rodzin, które nie obawiają się zarażenia. A zatem odwołane są wszelkie poczęstunki oraz przywożenie i odwożenie księdza. Nie przyjęcie kolędy nie zostanie odnotowane w kartotece.

Możesz również polubić…